“UNIVERSITY KNOWLEDGE TRANSFER” СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛААБуцах Бусад мэдээ