Отгонтэнгэр их сургуулийг сонгон суралцах элсэгчдэд баяр хүргэе

ЕЭШ-ын онооны шаардлага хангасан бүртгүүлэгч* дараах материалыг бүрдүүлэн 2020 оны 07-р сарын 10-ны дотор, мөн 08-р сарын 5-ны өдрөөс 8-р сарын 10-ны хооронд ажлын цагаар элсэлтийн комисст авч ирж суралцах эрхээ баталгаажуулна.

2020-07-07 09:24

Агаарын тээврийн үйлчилгээний ангийн элсэгчдэд

Шинэ төрлийн коронавирусын хөл хориноос шалтгаалан Агаарын тээврийн үйлчилгээ /онгоцны үйлчлэгч/ хөтөлбөрт тэнцсэн элсэгчид ярилцлага хийх боломжгүй болсон тул тус хөтөлбөрт ЕЭШ-ын онооны шаардлага хангасан тэнцсэн жагсаалтад багтсан бол доорх материалыг бүрдүүлэн 2020 оны 07-р сарын 10-ны дотор, мөн 08-р сарын 5-ны өдрөөс 8-р сарын 10-ны хооронд ажлын цагаар элсэлтийн комисст авч ирж суралцах эрхээ баталгаажуулна.

2020-07-07 09:24

ЭЛСЭЛТ 2020-2021

2020-2021 оны хичээлийн жилд Отгонтэнгэр их сургуульд тэнцсэн элсэгчдийн нэрс

2020-07-07 09:08